Teknoloji

Sanayi Devrimi

1700’lü yıllarda buharlı makinenin bulunmasıyla birlikte İngiltere’de başlayan atılıma sanayi devrimi adı verilir. Bu devrim sayesinde üretim yapısında köklü bir değişim olmuştur. Zamanla bütün Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya yansıyan bu değişim demir çelik ve tekstil alanlarına ortaya çıkmıştır. Gemi ve tren gibi buhar gücüyle çalışan makineler daha sonra yerini elektrikli ve benzinli makinelere bırakmıştır. Zaman için Avrupa nüfusunun artması, sömürge faaliyetleri, teknolojik gelişmeler, sanayi yatırımları, ekonomik ve ticari haklar ile özel mülkiyetin gelişmesi gibi durumlar bu süreci başlatan etkenler olmuştur.

Sanayi Devrimi Sonuçları Nelerdir?

Sanayi devrimi insanların yaşam biçimini her alanda etkilemiştir. Büyük değişim geçiren dünyada şehirlerin nüfusu artmıştır ve işçi sınıfı doğmuştur. Buna bağlı olarak Sosyalizm ortaya çıkmış ve dünya iki kutba ayrılmaya başlamıştır. Daha sonra sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte çevre kirliliği sorunları baş göstermiştir. Ayrıca bilim ve teknik gelişmeler hayat kalitesinin artmasına ve insanların daha uzun yaşamasına olanak tanımıştır. Tüm bu sonuçlar birbiriyle bağlantılı olarak sosyal hayatı geliştirmiştir.

Web sitemizi https://www.stendustri.com.tr/haberortak/sanayi-devrimi-nedir-tarihi-ve-sonuclari-h99489.html ziyaret ediniz.

Yorum Yap